Sex, Durf en Intimiteit

Sex, Durf en Intimiteit

Radio Veronica bracht het in een wat mildere variant. Met ‘je bent jong en je wilt wat’ en ‘keihard de lekkerste’ suggereren zij dat een leven waarin je de sterren van de hemel vrijt met een geweldige partner het summum is. Terecht. Maar al deze slogans vertellen er niet bij dat de werkelijkheid over meestal iets anders laat zien. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom blijken wij veelal te maken te hebben met een induttend seksleven? Blijkt seks buiten de deur veel voor te komen? En duurt de relatie in sommige gevallen net zo kort als de gemiddelde duur van een seksbeurt?

GOED, BETER, BEST

Veel vrouwen – niet alleen jonge vrouwen en zeker niet alle vrouwen – willen of hebben een bevredigend, fijn seksleven. We willen goed, beter en best als het gaat om de uiting van wie we zijn. Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van onze identiteit; we zijn tenslotte begerige, verlangende vrouwen. Ongeacht leeftijd of culturele achtergrond. Onze seksuele gezondheid gaat over zelfbewustzijn. We weten wat we willen, ook als het de seks aangaat. Toch? Hoe kan het dan dat passie en zin hebben in seks gaandeweg de relatie verandert in heel af en toe. Alle aandacht voor elkaar verandert in vooral aandacht voor Facebook, shoppen, drinken, aandacht bij anderen halen enzovoort. Kort door de bocht: voordat we er erg in hebben, verdrijven we de liefde en daarmee de seks.

Het verschil

De begrippen ‘zelfbeeld’ en ‘eigenwaarde’ wordt wel eens gebruikt als ware deze begrippen synoniem aan elkaar. Niets is minder waar. Zelfbeeld is het concept dat we van onszelf hebben; opgebouwd uit een grote schakering aan beelden en overtuigingen, eigen gemaakt in de loop van ons leven. Eigenwaarde daarentegen is de mate waarin we ons zelfbeeld goed – of afkeuren. Of zoals ik het ook weleens uitleg om het verschil te duiden; eigenwaarde is de mate waarin we aan onszelf geven, compassie met onszelf hebben. Zelfbeeld is de slotsom van hoe we van jongs af aan behandeld zijn door anderen en wat anderen ons vertelden.  Het is het antwoord op de vraag hoe jij denkt dat anderen over jou denken. Eigenwaarde is uiteindelijke conclusie die we hierover trekken. Dus ‘niemand moet mij’ of juist ‘ik ben geliefd’ zijn opmerkingen die eigenwaarde weerspiegelen.

Knopen doorhakken

De ingewikkeldheid ervan illustreer ik aan de hand van het volgende voorbeeld. Onna wordt door mij gecoacht op haar gevoeligheid. Ze neemt zoveel hooi op haar vork, dat haar lichaam en haar mentale welzijn continue onder hoogspanning staan. Met alle gevolgen van dien; overspoeld worden door heftige emoties afgewisseld met somberheid. Ze weet dat ze, om weer energie te krijgen en zich fijn te voelen, andere keuzes te maken heeft. Haar relatie wordt gekenmerkt door een partner die veel kritiek op haar heeft, haar werk vraagt teveel van haar en ze heeft nauwelijks nog energie om de dingen te doen waar ze blij van wordt. Ronddraaien in kringetjes noemt ze het zelf. Maar om dergelijke keuzes te maken – knopen door te hakken – is moed voor nodig. En daaraan ontbreekt het haar. Denkt ze. Als we het over haar ouders hebben, zegt ze; ‘mijn ouders hebben mij ongelooflijk goed geleerd hoe ik zekerheid kan verwerven. Wat ze me echter niet meegegeven hebben, is eigenwaarde. Zelfs toen ik ervoor uitkwam dat ik ook op vrouwen val, hadden zij het over zekerheid. Over dat ik het onnodig moeilijk maak voor mezelf en dat de samenleving niet zit te wachten op een vrouw die relaties onderhoudt met mannen én met vrouwen. En hoe zou mijn toekomst er wel niet uitzien?!’.

In relatie met jezelf

De waarde die we geven aan onszelf geeft grotendeels richting aan hoe de denken, handelen en de wereld tot ons laten komen. Het heeft grote invloed op vele vlakken. Ons werk, onze persoonlijke ontwikkeling en ook hoe we in relaties staan, in het bijzonder de relatie met onszelf én die met de intieme ander. Het beïnvloedt dus hoe en in welke mate we naar onszelf kijken als we voor de spiegel staan. De fundering van ons gevoel van eigenwaarde wordt gelegd – ja daar komt ie weer – in onze jeugd. De manier waarop onze ouders en later ook belangrijke anderen, bewust en onbewust met ons omgaan en communiceren – maar ook wat ze voorleven – bepaalt hoe we onszelf evalueren. En wat onze ouders voorleven, is over het algemeen gebaseerd op traditionele waarden. Hoe ze met ons omgaan en welke boodschappen ze ons meegeven, vindt echter de oorsprong in hoe bewust ze zich zijn van de opvoeding, welke stukken onze ouders zelf nog uit te zoeken hebben en wat de wisselwerking is tussen oudertemperament en dat van het kind. Eigenwaarde is een complexe optelsom waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

De boodschap die je meekrijgt

Onna is een intelligente vrouw dus zij heeft grotendeels de puzzeldeeltjes wel bij elkaar; haar vader, geboren in de oorlog, is een angstige man die gedurende de opvoeding van haar en haar broer, voornamelijk boodschappen meegeeft die zijn angsten weerspiegelen. ‘dat kun je beter niet doen’ ‘pas je op’ en  ‘dat is niets voor jou’ zijn voorbeelden hiervan. Het straalt geen vertrouwen uit,  hooguit zorg.  In combinatie met de passiviteit die Onna’s vader liet zien, geen krachtige bron om als jong kind eigenwaarde uit te putten. Haar moeder daarentegen lijkt een krachtige vrouw; werkend, zorgt goed voor de kinderen maar Onna beschrijft haar tegelijkertijd als een wat ‘koude’ vrouw. Zelf zegt ze hierover; ‘achteraf zie ik mijn moeder als een vrouw die gericht was op haar eigen behoeften. En als daaraan door mijn vader of door ons als kinderen niet voldaan werd, kon ze zich dagenlang hullen in stilzwijgen’. Kort door de bocht gesproken zouden we kunnen veronderstellen dat Onna’s moeder dit gedrag inzette om uiteindelijk te krijgen wat ze nodig had. Manipulatie. En met succes want zowel de vader als Onna en haar broer liepen op eieren als het ging om hun moeder. Stel je maar eens voor welke boodschap je daar als kind uithaalt?!

Wie jij bent wordt wel duidelijk als je in de spiegel van je eigen hart kijkt. Vrije vertaling naar: C. Jung

Leven vanuit je kracht

Eigenwaarde. Een belangrijk fundament maar zonder enige vanzelfsprekendheid. Mensen met lage zelfwaarde hebben de neiging zichzelf te bekritiseren, zijn streng en oordelend naar zichzelf. Maar ook naar anderen. Het tegenovergestelde is dat mensen met genoeg eigenwaarde vergevingsgezind zijn naar zichzelf, eerlijk en verantwoordelijk zijn en milder zijn ten aanzien van fouten die ze maken. Een gezonde dosis eigenwaarde maakt ons niet egoïstisch of narcistisch. Het zorgt er niet voor dat we misbruik maken van anderen of anderen gebruiken ter ere en glorie van onszelf. In tegendeel. Jezelf waardevol achten betekent juist dat je goed voor jezelf zorgt, je grenzen bewaakt en vanuit je eigen kracht leeft. Gezonde dosis eigenwaarde betekent ook dat je je bewust bent van je eigen emoties, daarin de juiste balans houdt en serieus en speels gelijke tred houdt.
Dat de balans bij Onna zoek is, is duidelijk. Haar hoog gevoeligheid, perfectionisme, haar geschiedenis, de keuze van haar relatie én het niet volledig geaccepteerd voelen van haar lesbisch zijn, maakt dat ze zichzelf gevangen houdt in negativiteit.  Met als gevolg dagen die gekenmerkt worden door somberheid en het niet meer zien zitten. De bron van haar slecht voelen, is wel haar lage eigenwaarde. Ze is gaan geloven dat ze niet goed genoeg is, dat ze het leven eigenlijk niet aankan. Én dat ze het niet waard is om van te houden. Vergis je niet. Vanaf de buitenkant oogt Onna als een succesvolle carrièrevrouw die haar leven goed op orde heeft.

Ergens bij horen

Wat is een mogelijke relatie tussen eigenwaarde en homosexualiteit? Er is hier wel wat onderzoek naar gedaan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een belangrijke ingredient van eigenwaarde is dat je het gevoel hebt ergens bij te horen. Of het nu je gezin is, een vriendengroep of het team waar je deel uit maakt, we willen onderdeel van iets uitmaken. Het blijkt dan ook dat de eigenwaarde van minderheidsgroepen in de samenleving lager is. En hetzelfde geldt voor vrouwen ten opzichte van mannen. We zijn zogezegd, dubbel belast. En dan heb ik het er nog niet over wanneer we vrouw zijn, lesbisch én gekleurd.
Als ik terugga naar Danique, de vrouw die voor de spiegel stond, is dit haar waarheid geworden. Danique; ‘ik ben vrouw, biseksueel en ook nog eens zwart’. Ze oogt trots en energiek. Haar culturele achtergrond en haar hyperactiviteit zijn hier debet aan. Achter het masker schuilt een onzekere vrouw die niet weet wat ze met zichzelf aan moet. Het voor de spiegel staan en zichzelf horen stamelen, doen haar de das om. Ze wil zich net zo krachtig voelen als dat ze oogt. Danique wil zichzelf kunnen waarderen, haar biseksualiteit omarmen en een leven leiden waarin haar gevoel niet geaccepteerd te worden, niet langer de boventoon voert. Ze wil meer controle over haar emoties en ook afrekenen met de boosheid die ze ervaart jegens haar ouders; met haar moeder is het contact moeizaam. Haar vader ziet ze al een aantal jaren niet meer.

‘Eigenwaarde. Een belangrijk fundament zonder enige vanzelfsprekendheid’

Sterke drive

Ik zie in vrouwenland veel sterke vrouwen. Vrouwen die op de barricade staan als het gaat om homo-emancipatie. Vrouwen die een onvermoeibare drive lijken te hebben als het gaat om uiting geven aan hun lesbische of biseksuele identiteit. Terecht. We hebben als lesbische, biseksuele of transgender vrouw nu eenmaal meer hobbels te nemen in onze ontwikkeling. Een ontwikkelingscontext die gedomineerd wordt door hetero denken. Het heeft invloed op onze eigenwaarde. Als ik kijk naar de nieuwe generatie lesbische en biseksuele vrouwen lijken zij zich al veel vrijer en comfortabel te voelen in hun seksuele identiteit. Waarschijnlijk mede dankzij de vrouwen die hen vooraf zijn gegaan.
De vrouwen die ik zie lijden onder een laag gevoel van eigenwaarde, vragen zich allemaal hetzelfde af; kom ik er nog wel vanaf? Of liever gezegd; is het wel mogelijk om een gezond gevoel van eigenwaarde te verkrijgen? Mijn volmondige antwoord is JA.
We zijn niet onze geschiedenis, de stem van onze ouders.  Onze seksuele voorkeur, onze huidskleur of onze maatschappelijke status. We zijn slechts wat we denken. En ons denken is geen absolute waarheid.
Met Danique ging ik geleidelijk aan werken voor de spiegel. Samen met haar kijken naar wie ze nou werkelijk was. Ik hielp haar attent maken op hele genuanceerde uitdrukkingen in haar gezicht die haar emoties weerspiegelden. Heel langzaam ging ze letterlijke en figuurlijk meer in haar eigen ogen kijken. Ontdekte ze aspecten in zichzelf die ze niet eerder had opgemerkt. Waardevolle karakteristieken, zoals haar zachte oogopslag. Met Onna ging ik het proces in waarin ze begon te accepteren dat haar reizende bestaan teveel vergde van haar gevoeligheid. Ging ze verwachtingen ten aanzien van haarzelf bijstellen, werden nieuwe waarheden geïntroduceerd en onderzocht. En Onna had de moed om zichzelf hardop vragen te stellen over haar tamelijk destructieve relatie. Het zijn allemaal stappen richting een meer gezonde waardering van  wie zij zijn.
De sleutel naar een volwaardig en vervullend leven met jezelf ligt wel in de mate waarin je jezelf waardevol acht. Het bepaalt de mate waarin je jezelf en de wereld om je heen vertrouwt. En vertrouwen geeft richting aan je leven. In dit kader is wat mij betreft een succesvol leven een leven waarin je vanuit vertrouwen en waardering voor wie je bent, in het leven staat. Een gezond gevoel voor eigenwaarde zorgt ervoor dat je realistische doelen nastreeft, dat je kunt reflecteren op jezelf vanuit eerlijkheid en oprechtheid en kunnen zeggen; dat had ik toch beter anders kunnen aanpakken. De weg naar een gezond gevoel van eigenwaarde is kunnen geloven dat het voor jou is weggelegd

‘Vertrouwen geeft richting aan je leven’

 

Integriteit

Integriteit

Afgelopen weekend las ik in de Intermediair een stuk over integriteit. Dit woord duikt, zo laat ook dit blad weten, de laatste periode te pas en te onpas op. En ook de prachtige woorden van de toenmalige minister van Binnenlandse zaken Ien Dales, worden geciteerd. Zij sprak de historische woorden “een beetje integer kan niet”. En zo is het maar net. Hoewel ook in het bedrijfsleven het woord integriteit hoog scoort op belangrijkheid, zijn kleine en grotere schandalen nog steeds aan de orde van de dag. Ik hoef het hier niet uitgebreid over bonussen te hebben.

In mijn werk, en in het algemeen het werk waarin de mens centraal staat, staat of valt succesvol zijn/van betekenis mogen zijn met de mate waarin je je integer toont. En Ien Dales begreep dat heel goed, je kunt niet in meer of mindere mate integer zijn. Je bent het of je bent het niet. Je handelt ernaar of je handelt er niet naar. Maar wat betekent integer zijn in ons vak? In trainingen wordt mij namelijk vaker gevraagd hoe wij in onze basishouding integer kunnen zijn en tegelijkertijd, door middel van een bepaald soort vraag te stellen, het proces zoals zij dat noemden ‘manipuleren’. Kan dit dan wel samengaan?.

Integrity is doing the right thing even no one is watching C.S. LEWIS

In de literatuur over NLP wordt deze integriteit kwestie veelvuldig aangehaald. Door bepaalde vragen te stellen, methodisch te werk te gaan, beïnvloeden wij anderen. Dat klopt. Wanneer we dat bewust doen om een bepaald doel te bereiken, manipuleren we dan? Nee, is mijn absolute antwoord. We stellen deze vragen namelijk niet om er zelf beter van te worden maar om de ander verder te laten komen in zijn of haar proces. Er zit dus een positieve intentie achter. Er is sprake van een situatie waarin win-win centraal staat. En dat noem ik integer. Voor de ander is het winnen omdat hij of zij op de goede weg is, voor mij is het een winsituatie omdat ik er alles aan doe om mijn vak goed uit te oefenen (lees: mijn beroepsmatige normen en waarden te waarborgen) en daarmee van betekenis te kunnen zijn voor de ander.

In overige literatuur worden vele verklaringen gegeven wat betreft de definitie van integriteit. Rechtschapen, goede trouw, de mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden. Maar ook onomkoopbaar, zich niet laten corrumperen voor geld, seks of macht. Het is een greep uit die verklaringen. Voor mij is integriteit, naast een win-winsituatie, ook vooral oprecht en transparant zijn. Oprecht in de zin dat ik er alles aan doe om clienten recht te doen, zonder daarin kwetsend te zijn. Wat mij betreft zit daarin het verschil met eerlijk. Ik vind eerlijk een veel te overschatte eigenschap. Eerlijk betekent mijns inziens ook dat je alles mag zeggen, zelfs als het kwetsend is voor de ander. Ik ken iemand die er prat op gaat eerlijk te zijn. En ik kan haar geen ongelijk geven. In haar eerlijkheid zei ze echter kwetsende en ondoordachte dingen waardoor de waarde van haar eerlijkheid, wat mij betreft gereduceerd wordt tot nul. Dit heeft niets met integriteit te maken Oprechtheid is eerlijk zijn zonder die kwetsende component. Oprecht is het ook wanneer ik hieraan toevoeg dat dit inzicht mij werd aangereikt door mijn collega Steven Pont. In de praktijk betekent dat, dat ik mijn woorden zorgvuldig kies en soms iets weglaat, zonder dat dit de boodschap (het deel van de werkelijkheid) volledig vervormt. Dat is voor mij integer gedrag. De transparantie zit voornamelijk in de openheid waarmee ik de intentie heb te communiceren. Dit vraagt regelmatig communiceren op meta-niveau. Verheldering vragen, lichaamstaal navragen, maar ook alleen maar die informatie doorgeven, waarvoor ik expliciet toestemming heb gevraagd en gekregen. Ik heb daarin voor mezelf 1 houvast; ik heb altijd het beeld voor ogen dat degene waar het over gaat, achter de deur moet kunnen meeluisteren en dan niets te horen krijgt wat hij of zij al niet weet en waarvoor hij of zij nog geen toestemming heeft gegeven om dit te delen met anderen. Dit beeld helpt mij mijn integriteit te bewaken.

Wat hebben Nelson Mandela, Paulo Coelho en Gerard Kleisterlee met elkaar gemeen? Wat is de overeenkomst tussen de Dalai Lama, Madeleine Albright en U2-zanger Bono? Al deze mensen hebben in hun leven een vorm van succes bereikt die verder gaat dan wat we daar normaal gesproken onder verstaan (uit: ‘succesvol zijn en blijven’ van Porras en Thompson). Voor hen is succesvol zijn en integer handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik weet wat er van mij gevraagd wordt als het gaat om integriteit, ik ben me bewust van mijn intenties, handel zoveel mogelijk vanuit dit bewustzijn en elke dag sta ik nog bloot aan situaties die mijn integriteit op de proef stellen. Soms verlies ik het van de kracht van m’n ego. Ik heb nog even te gaan.